Форма входу

Світлина "Дня"

Наше опитування

Чого найбільше не вистачає факультету журналістики?
Всього відповідей: 164

Міні-чат

Друзі сайту

Stud-Times Львівські флешмоби

Балакають про:

 • шо слухаємо? (106)
 • дещо для навчання (4)
 • Коли ти востаннє?.. (500)
 • Кого ти підтримуватимеш на президента? (9)
 • І ше одна забавка (127)
 • Статистика


  Ви увійшли як Чужий | Група "Гості"

  Писаки

  дещо для навчання - Побалакати

  [ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
  Побалакати » Навчання » Універок » дещо для навчання (матеріали, новини, можливості схалявити і т. д.)
  дещо для навчання
  respectДата: Пн, 17.12.2007, 18:21 | Повідомлення # 1
  Головний писака
  Група: Адміни
  Повідомлень: 71
  Репутація: 7 []
  Статус: поза мережею
  Теорія літератури.
  Запитання на іспит для студентів 1-го курсу факультету журналістики.

  1. Літературознавство як наука: основні й допоміжні дисципліни, їхній предмет і завдання.
  2. Теорія літератури як літературознавча дисципліна: предмет, проблематика, структура і завдання.
  3. Зв'язок теорії літератури з іншими розділами літературознавства.
  4. Основні етапи розвитку теоретико-літературної думки (історичний огляд).
  5. Головні школи академічного літературознавства XIX ст.
  6. Головні методологічні напрями літературознавства XX ст.
  7. «Поетика» Арістотеля як першоджерело європейської теоретико-літературної думки. Поняття мімезису і катарсису.
  8. Естетико-психологічний трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» - класика українського літературознавства (основні проблеми, деї, поняття).
  9. Багатозначність поняття «література» (варіанти визначення).
  10. Література як мистецтво слова. Місце і специфіка художньої літератури серед інших мистецтв.
  11. Основні ознаки «літературності».
  12. Поліфункціональність художньої літератури.
  13. Образ як ядро художності. Типологія художньо-словесних образів.
  14. Автологічний і металогічний тип художньої образності.
  15. Роль свідомого й несвідомого в процесі художньої творчості.

  16. Основні теоретичні концепції структури художнього твору (дихотомічні, трихотомічні, тектонічні).
  17. Учення О. Потебні про внутрішню форму слова та психолінгвістична модель структури художнього твору.
  18. Художній твір як багаторівневе утворення: основні параметри організації.
  19. Основні категорії художнього змісту:тема(тематика),проблема(проблематика), ідея, пафос. Логіка їхнього взаємозв'язку.
  20. Поняття пафосу. Його різновиди.
  21. Взаємовідношення понять «фабула -сюжет-композиція - архітектоніка» зпогляду концепції «внутрішньої форми».
  22. Сюжет і фабула літературного твору. Основні елементи сюжету.
  23. Композиція як внутрішня будова художнього твору. Основні елементи композиції (фабульні й позафабульні).
  24. Архітектоніка як зовнішня будова художнього твору. Основні елементи архітектоніки.
  25. Художнє мовлення та мова художнього твору. Поняття дискурсу.
  26. Основні способи художнього викладу. Типологія форм нарації.
  27. Прозова та віршова форми організації художнього мовлення. їхнє походження й специфіка.
  28. Лексичні засоби художнього мовлення (загальна характеристика).
  29. Тропи як образотворчі засоби (порівняльна характеристика).
  30. Метафора та метонімія як основні види тропів (порівняльна характеристика)
  31. Фігури поетичного синтаксису (загальна характеристика)
  32. Синтаксичні та риторичні фігури (порівняльна характеристика)
  33. Основні поняття теорії віршування. Поетична фоніка, метрика, строфіка
  34. Генологія як розділ теорії літератури: основні проблеми й категорії.
  35. Поняття жанру. Загальні засади класифікації жанрів.
  36. Чисті, змішані й паралітературні жанри (загальне поняття).
  37. Поняття жанрової модифікації.
  38. Метажанрова типологія літературних творів.
  39. Літературні роди та принципи їх розмежування.
  40. Епос як рід літератури (загальні риси).
  41. Головні критерії класифікації епічних жанрів.
  42. Основні жанри епосу.
  43. Лірика як рід літератури (загальні риси).
  44. Проблеми жанрової диференціації лірики.
  45. Основні жанри лірики.
  46. Драма як рід літератури (загальні риси). Багатозначність поняття "драма".
  47. Основні жанри драматургії.
  48. Міжродові утворення як наслідок жанрової дифузії (загальне поняття).
  49. Ліро-епос як міжродове утворення (загальні риси).
  50. Основні ліро-епічні жанри.
  51. Загальне поняття про літературний процес.
  52. Стиль, напрям, течія як головні поняття літературної процесології (проблеми тлумачення).
  53. Багатозначність поняття «стиль» у літературознавстві.
  54. Головні культурно-історичні епохи в розвитку європейської літератури (логіка еволюційної послідовності).
  55. Типологічні риси бароко. Українське бароко в літературі та інших мистецтвах.
  56. Типологічні риси класицизму. Класицизм в українській літературі.
  57. Типологічні риси романтизму. Романтизм в українській літературі.
  58. Типологічні риси реалізму. Реалізм в українській літературі.
  59. Типологічні риси модернізму. Стильові течії модернізму (загальна характеристика)
  60. Модернізм в українській літературі (палітра естетичних

  NВ: Кожний екзаменаційний білет, окрім двох теоретичних запитань, містить завдання на визначення художніх засобів, використаних у запропонованому уривку літературного твору (засобів поетичної фоніки, метрики, строфіки, лексики стилістичних фігур). Для вирішення цього завдання неохідне володіння комплексом основних категорій поетики літературного твору та уміння застосовувати знання для практичного аналізу.  душу - Богу, життя Україні, а честь - для себе!
   
  respectДата: Чт, 20.12.2007, 22:22 | Повідомлення # 2
  Головний писака
  Група: Адміни
  Повідомлень: 71
  Репутація: 7 []
  Статус: поза мережею
  Бізнес-план редакції газети

  Ключові терміни і поняття: Бізнес-план, інвестор, кредитор, описова частина бізнес-плану, цифрова частина бізнес-плану, стадії розвитку, інформаційні послуги, стратегія маркетингу, конкуренти, основні ризики, фінансове становище, реклама, просування інформаційного продукту, графік виробництва, видатки, фінансовий контроль, фінансовий прогноз, стратегія виходу.
  а) Вступні зауваги.
  Бізнес-план в умовах ринкових відносин уважається одним із основних інструментів планування. Його створюють тоді, коли редакція (газета) увійшла в ринок і зайняла у ньому певне місце (нішу), але ця позиція ще не до кінця визначена, хитка, можливо й тимчасова. Та колектив редакції одержимий, повний бажання успішно і наполегливо працювати в умовах фінансового благополуччя, завойовуючи читацькі симпатії, залишаючи позаду конкурентів. Редакція визначила свою мету, завдання, ближчу і дальшу перспективи. Отоді й надходить час складати бізнес-план. Він стає головним управлінським і фінансовим проектом діяльності періодичного друкованого видання, дозволяє приймати правильні рішення, які стосуються розвитку та змін як у структурі редакції, так і у тематичній політиці.
  Тетяна Рєпкова підкреслює практичну вигоду в результаті прийняття редакцією бізнес-плану:
  1. Бізнес-план спонукає до критичного неемоційного погляду на діловий проект в цілому: приміром, наскільки реалістичними є мета і завдання газети. Тільки детальні положення бізнес-плану здатні виявити, що ваші попередні очікування були нереалістичними.
  2. Бізнес-план подає потенційним інвесторам і кредиторам детальну інформацію про видання. Вони повинні переконатися, що грошові вклади будуть використані ефективно, а якщо мова йде про кредит – він буде вчасно погашений.
  До складання бізнес-плану повинна докласти зусиль вся редакція, але на перших ролях повинен бути головний менеджер, який, як зауважувалося вище, є одночасно і головним редактором. У такому документі повинна бути врахована позиція засновників, а також тих, хто знаходиться на середньому і нижчому рівні редакційного менеджменту. Як свідчить практика, для того, щоб бізнес-план був ефективним і дієвим, до його створення варто залучати спеціалістів з боку: економістів, працівників податкової служби, юристів тощо. Їх рекомендації, зауваження, пропозиції варто з користю використати для добра друкованого видання.
  Звичайно, слід пам’ятати, що бізнес-план є філософією редакції газети, яка виражається, насамперед, у цифрах. Тому при його створенні не обійтися без економічної служби редакції, насамперед – бухгалтерії. Слід детально проаналізувати досягнення, визначити ресурси і на цій основі – накреслити реальну картину на майбутнє.
  Бізнес-план складається на один рік (як правило, у листопаді-грудні він щороку модифікується).
  б) Схема бізнес-плану редакції.
  Кожен бізнес-план, незалежно від приналежності до фірми (редакції газети), складається з двох основних частин – описової і цифрової. У першій –детально описується, яким чином редакція досягне успіху на ринку інформації, завдання підрозділів і колективу в цілому. Друга – представлена цифрами, які оформлені у графіки і таблиці, що стосуються в основному фінансової діяльності. Схема (чи структура) бізнес-плану складається з низки стандартних елементів, характерних для кожної фірми, компанії чи редакції газети. Окреслимо їх.  душу - Богу, життя Україні, а честь - для себе!
   
  respectДата: Чт, 20.12.2007, 22:23 | Повідомлення # 3
  Головний писака
  Група: Адміни
  Повідомлень: 71
  Репутація: 7 []
  Статус: поза мережею
  продовження :

  1. Короткий опис проекту.
  – назва видання, адреса, юридична форма, суть бізнесу;
  – стадії розвитку, які вже пройшла газета;
  – інформаційні та інші послуги, які вона надає;
  – цільовий ринок, на якому вона розповсюджується (бажані результати маркетингового дослідження даного ринку);
  – стратегія маркетингу (як редакція планує утвердитися і розвиватися на цільовому ринку, які засоби і способи маркетингу будуть з цією метою застосовуватися);
  – основні конкуренти на ринку (що редакція планує їм протиставити);
  – план виробництва;
  – фінансовий план (надходження і прибутки, які редакція може отримати в ближчій і дальшій перспективах);
  – основні ризики, пов’язані з діяльністю редакції, її довготерміновим розвитком (тут також – протилежні дії у випадку реалізації цих ризиків);
  – необхідне фінансування для ритмічної праці.
  2. Короткий опис редакції видання:
  – мета і завдання редакції газети;
  – редакційні працівники, керівники виробничого процесу (провідні менеджери): головний редактор/генеральний директор, його заступники, відповідальний секретар, члени редколегії, завідувачі відділів;
  – стадії розвитку (час заснування і початок роботи редакції, мета на ближчу перспективу, інші особливості розвитку);
  – інформаційні товари і послуги редакції (кількість і типи товарних ліній, кількість товарів і послуг по кожній лінії);
  – фінансове становище редакції (обсяг продажу, прибуток до оподаткування за останній рік, джерела фінансування, головні фінансові зобов’язання редакції).
  3. Аналіз інформаційного ринку:
  – визначення цільового ринку, його величина, географія і тенденції розвитку;
  – портрет основного споживача (демографічний, соціальний і т.д.), фактори споживацьких переваг;
  – головні конкуренти;
  – позиціонування свого інформаційного продукту у власному сегменті ринку (яким споживачам і який ваш продукт потрібен);
  – цінова політика (ціна визначається при співставленні ринку попиту, цін конкурентів, розрахункові суми витрат);
  – реклама і просування інформаційного продукту;
  – маркетинговий бюджет (реклама в ЗМІ, пряма реклама, видатки на засоби зв’язку, професійні рекламні агенти і консультанти, участь у виставках і т.д.);
  – способи розповсюдження продукції.
  4. План виробництва:
  – графік виробництва (повна послідовність дій з виробництва газети, застосовувані матеріали, технологія виробництва та її переваги);
  – собівартість і стандарти одиниці продукції (номера газети);
  – видатки на офіс та інші редакційні приміщення;
  – видатки на матеріали і комплектуючі (перелік матеріалів і комплектуючих для виробництва одиниці продукції, загальної кількості продукції, загальна вартість);
  – видатки на виробничий персонал (загальна кількість працівників, постійних, за сумісництвом, позаштатних, бажана кваліфікація працівників, хто контролює їхню працю, інші аспекти);
  – видатки на маркетинг і рекламу;
  – видатки на підтримання та оновлення устаткування;
  – контроль товарного запасу (мінімальний обсяг паперу, інших компонентів, необхідних для підтримання безперервного виробничого процесу);
  – фінансовий контроль (хто його здійснює в редакції);
  – закупівля необхідних матеріалів.
  5. Менеджмент і організація:
  – організаційна структура редакції (система відповідальності, відображена в посадових обов’язках, в тому числі фінансової, оцінка провідних осіб ланки управління: їх досвід, успіхи, освіта, переваги, сфера відповідальності;
  – завдання управління (генеральна політика редакції, способи найму працівників, навчання і підвищення кваліфікації, зарплата і винагороди).
  6. Тривалий розвиток, ризики і стратегії виходу:
  – довгострокова мета редакції;
  – стратегія досягнення мети (просування і підтримка видання);
  – оцінки різних видів ризиків;
  – можливі стратегії виходу (продаж бізнесу, продаж частини, продаж концепції, закриття бізнесу).
  7. Фінансовий план:
  – фінансовий прогноз;
  – бюджет редакції (деталізація фінансового плану, його жорстке поєднання з реаліями щоденної діяльності газети).
  Як стверджують А.А. Грабельников та В.І. Іваницький існує багатоваріантність бізнес-планів. Кількість розділів можна зменшувати чи збільшувати. Приміром, такий документ може вінчати розділ „Логістика”, у якому вказуються способи біжучого управління персоналом і товарними потоками. Бізнес-план включає і ряд додатків (маркетингові дослідження, резюме провідних менеджерів, технічну, виробничу інформацію і т.д.).
  Бізнес-план, прийнятий редакцією як основний документ концентрації колективних зусиль впродовж року, дозволяє включити всі важелі росту, всі ресурсні можливості для досягнення мети.
  Рекомендована література
  1. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. – Москва: изд-во „РИП-холдинг” – 2001. – С.155-166.
  2. Гуревич С.М. Газета и рынок: как добиться успеха? – Москва. –1998.
  3. Иваницкий В.Л. Бизнес-план редакции (рабочая тетрадь главного редактора). – Ч.1 п.2. – Москва. – 1999.
  4. Репкова Татьяна. Новое время: как создать профессиональную газету в демократическом обществе. – IREX Про медиа / Украина. – 2002. – С.49-97.
  Питання для самоконтролю
  1. Мета створення бізнес-плану.
  2. Хто створює бізнес-план?
  3. З яких двох частин складається бізнес-план?
  4. Які позиції передбачається висвітлити у розділі „Короткий опис проекту”?
  5. Основні положення розділу „Короткий опис редакції видання”.
  6. Як у бізнес-плані описується і аналізується інформаційний ринок?
  7. Окресліть структуру розділу „План виробництва”.
  8. Кінцеві результати виконання бізнес-плану.  душу - Богу, життя Україні, а честь - для себе!
   
  respectДата: Сб, 10.01.2009, 22:35 | Повідомлення # 4
  Головний писака
  Група: Адміни
  Повідомлень: 71
  Репутація: 7 []
  Статус: поза мережею
  кому потрібні відповіді на екзаменаційні питання з теорії літератури для першого курсу факультету журналістики, стукайте в асю biggrin


  душу - Богу, життя Україні, а честь - для себе!
   
  respectДата: Вт, 19.01.2010, 16:00 | Повідомлення # 5
  Головний писака
  Група: Адміни
  Повідомлень: 71
  Репутація: 7 []
  Статус: поза мережею
  такс, вже трошки змучився від ваших стуків в двері моєї аськи тож вішаю відповіді з теорії літератури отут:

  http://uoz.lviv.ua/images/image.php?id=2492

  там не все, але комусь щось та й згодиться. успіху!  душу - Богу, життя Україні, а честь - для себе!
   
  Побалакати » Навчання » Універок » дещо для навчання (матеріали, новини, можливості схалявити і т. д.)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
  Пошук: